ویدئو/ غیررسمی، چهارشنبه 5 آبان 95

ویدئو/ غیررسمی، چهارشنبه 5 آبان 95

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

بیانات رهبری درباره این موضوع که غرب به دنبال ریشکن کردن واقعی تروریسم نیست؛ تیترنخست روزنامه های کشور بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.

ویدئو/ غیررسمی، چهارشنبه 5 آبان 95

غیررسمی، چهارشنبه 17 شهریور 95

غیررسمی، چهارشنبه 17 شهریور 95

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سخنان رهبر انقلاب در درس خارج از فقه تیترنخست روزنامه های چهارشنبه 17 شهریور بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.

غیررسمی، چهارشنبه 17 شهریور 95