کمالی: وضعیت سربازان مثل گذشته است ::

کمالی: وضعیت سربازان مثل گذشته است ::

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همه در برابر قانون یکسان هستند و نمی‌توانیم تبعیضی قائل شویم.

موسیقی روز

خرید بک لینک