برانکو، مانکن مدل تابستانه پرسپولیس را بیرون گذاشت!

برانکو، مانکن مدل تابستانه پرسپولیس را بیرون گذاشت!
برانکو در آستانه بازی با گسترش فولاد تبریز روی نام سوشا مکانی خط قرمز کشید.

برانکو، مانکن مدل تابستانه پرسپولیس را بیرون گذاشت!

برانکو در آستانه بازی با گسترش فولاد تبریز روی نام سوشا مکانی خط قرمز کشید.
برانکو، مانکن مدل تابستانه پرسپولیس را بیرون گذاشت!

فروش بک لینک

بازی