برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد

برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد
رئیس دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتشار عکس‌هایی از سران فتنه در این دانشگاه گفت: گزارش این کار را به هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های دانشجویی ارجاع دادیم و حتما با متخلفان برخورد می‌شود.

برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد

فرهاد مجیدی با تدابیر امنیتی از ورزشگاه خارج شد

فرهاد مجیدی ستاره استقلالی ها با تدابیر امنیتی ورزشگاه آزادی را ترک کرد.

دانلود ها پلاس

اخبار کارگران