باندهای نوسان‌گیر در بازار ارز

چهارشنبه بازار بیش از روزهای گذشته، شاهد تشدید اثرگذاری فعالیت نوسان گیران بود.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

صبحانه

کاهش ریسک‌پذیری در بازار ارز

دوازدهمین روز ماه بهمن، چهارمین سکون قیمت نهایی دلار را رقم زد. در سومین روز هفته، دامنه نوسانات دلار کم شد، ولی سکه با افزایش تغییرات …

دانلود سریال و آهنگ

تکنولوژی جدید